Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Σαλούστιος: Περί Θεών και Κόσμου

Σαλούστιος: Περί Θεών και Κόσμου
FREE photo hosting by Fih.grΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
"Το σύντομον τούτο αλλά περιεκτικόν και εις άκρον συμπεπυκνωμένον Έγκόλπιον του Σαλουστίου, συντεταγμένον εις άμεμπτον αττικήν διάλεκτον, είναι έργον το οποίον εξεπήγασεν από τάς προσπαθείας του Αυτοκράτορος Ιουλιανού προς αναστήλωσιν της αρχαίας ελληνικής παραδόσεως και αποτελεί θαυμαστήν όντως σύνοψιν των γενικών γραμμών όχι απλώς της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλ' εν πολλοίς και της μυστηριακής και μεταφυσικής διδασκαλίας καθ' όλου περί θεών, κόσμου, ανθρώπου ψυχής, ειμαρμένης κ.α."
Σαλούστιος
Σαλούστιος: Περί Θεών και Κόσμου – Διαβάστε το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου